Bestellen

Alle overheden (ook steden en gemeenten) zijn bij wet verplicht om toegankelijke informatie te publiceren. Daarom biedt DiAX haar diensten aan via de aankoopcentrales van Smals vzw en de federale overheidsdienst BOSA. Zo hoef je geen openbare aanbesteding uit te schrijven om een audit, training of een andere dienst te bestellen. Smals en BOSA nemen je alle administratie uit handen.

Interesse in een raamovereenkomst?

Neem contact op als je voor jouw organisatie wil spreken over het aangaan van een raamovereenkomst.

We gebruiken enkel cookies voor analytische doeleinden