Wetgeving

Waarom toegankelijk bouwen?

  • Je sluit niemand uit
  • Je vergroot je bereik
  • Je verbetert je merk

In een aantal gevallen is het ook wettelijk verplicht.

Web Accessibility Directive

Europese richtlijn (EU) 2016/2102 bepaalt dat:

  • websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA,
  • en een toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Deze Europese richtlijn is omgezet naar Belgische wetgeving op verschillende overheidsniveaus. De federale overheidsdienst BOSA is verantwoordelijk voor sensibilisering, opleiding, handhaving, monitoring en rapportering.

Samenvatting van de Web Accessibility Directive op EUR-Lex.

Accessibility Act

Letterlijk de “Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten”.

Deze Europese richtlijn is van toepassing op specifieke producten en diensten. Het gaat onder andere over

  • online bankieren
  • e-commerce
  • dienstverlening voor transport (vliegverkeer, bus, trein en water)

De Europese lidstaten moeten deze richtlijn omzetten in nationale wetgeving tegen 2022.

Samenvatting van de Accessibility Act op EUR-Lex.

We gebruiken enkel cookies voor analytische doeleinden