Diensten

Audits

WCAG Accessibility Audit

Voor een bestaande website/app

Een WCAG Accessibility Audit helpt organisaties om een volledig inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van een bestaande website of applicatie, en wat er moet gebeuren om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Je krijgt een gedetailleerd rapport met bevindingen en aanbevelingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om via een online consult je vragen bij het rapport voor te leggen. Tot slot krijg je ook een model voor een toegankelijkheidsverklaring.

WCAG Begeleidingstraject

Voor een nog te bouwen website/app

In een WCAG begeleidingstraject helpen we organisaties van bij het eerste design van de website of applicatie om een volledig inzicht te krijgen op de toegankelijkheid, en bieden we ondersteuning bij alle stappen in het ontwikkelproces om te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Op het einde van het traject krijg je een audit op het eindresultaat, een gedetailleerd rapport met bevindingen en aanbevelingen, een online consult om de resultaten te bespreken en een model voor een toegankelijkheidsverklaring.

Expert Reviews

Voor eender welk product in eender welke fase

Via een expert review krijg je feedback op een mockup, templates, Adobe Indesign, of mobile app’s (iOS, Android). Je ontvangt een rapport met advies over ieder probleem en mogelijke oplossingen. Onze adviezen beschrijven de impact voor mensen met een beperkingen en bevatten codevoorbeelden of schermafbeeldingen.

Opleidingen

 • Toegankelijkheid voor front-end ontwikkelaars
 • Redacteursopleiding
 • Toegankelijke PDF-documenten maken
 • Toegankelijke video’s publiceren
 • Digitale toegankelijkheid plannen en borgen in de organisatie
 • Inclusief schrijven voor het web

Onze opleidingen in detail.

Sensibilisering

Kennismaking met digitale toegankelijkheid

We demonstreren hoe 9 fictionele persona’s met een beperking een computer gebruiken, de hulpmiddelen die daarbij van pas komen en welke obstakels ze moeten overwinnen op live websites. Je leert wat het inhoudt om informatie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gebruikers.

Een spreker op je evenement

Onze experten en ervaringsdeskundigen zijn ervaren sprekers (Nederlands, Engels of Frans). Nodig ons uit op een meet-up, studiedag of congres om te spreken over digitale toegankelijkheid.

Gebruikersonderzoek

Het doel van een inclusief gebruikersonderzoek is om de wensen van zoveel mogelijk gebruikers van een digitaal product in kaart te brengen. Daarnaast leggen we de pijnpunten van je product bloot — in het bijzonder voor mensen uit kwetsbare groepen en mensen met een beperkte digitale geletterdheid.

 • We testen je product met een representatieve gebruikersgroep, die we op maat van het project rekruteren.
 • We leveren een gedetailleerd evaluatierapport af vol heldere inzichten, geprioriteerde aanbevelingen en meteen toepasbare quick wins.
 • Optioneel maken we een videomontage van het onderzoek en stellen we de resultaten voor in een workshop die alle stakeholders kunnen bijwonen.

Operationele ondersteuning

Enkele voorbeelden:

 • Ondersteuning als meewerkend lid van een projectteam, met focus op toegankelijkheid
 • Ondersteuning bij of de productie van audiodescriptie, ondertiteling, transcripties, …
 • Aanpassingen van je website/app/pdf om in lijn te zijn met toegankelijkheidsrichtlijnen
 • Communicatie-oplossingen in de vorm van voelplaten, braille drukwerk, DAISY-bestanden (audio), …

We gebruiken enkel cookies voor analytische doeleinden