Alles wat je moet weten over de verplichte toegankelijkheid van overheidsapps

Alle apps van de overheid moeten vanaf vandaag een toegankelijkheidsverklaring hebben. Daarin staat in hoeverre de app toegankelijk is voor burgers met een beperking. In dit artikel leg ik je uit wat apptoegankelijkheid inhoudt. Je leert ook hoe de app van jouw organisatie binnenkort kan voldoen.

We gebruiken enkel cookies voor analytische doeleinden